Norimberg

Norimberk

je město se staletou a slavnou historií. Přestože bylo za druhé světové války silně poškozeno, velká část historického centra a architektonických památek byla obnovena. Norimberk proslul gastronomickými specialitami – grilovanými klobáskami a lahodným tradičním perníkem.

Norimberk také ležel na obchodní stezce a patřil k největším německým centrům řemesel a obchodu. Věhlasu dosáhla zejména jemná mechanika a výroba hodinek – tzv. norimberských zlatých vejcí, která bohatí měšťané nosívali na krku. Pocházel odtud veliký malíř a rytec Albrecht Dürer.

Do 2. světové války se starobylé jádro města dochovalo prakticky v nezměněné podobě. Bohužel válku přežilo jen asi deset procent staveb. Město však bylo zrekonstruováno a v současnosti se v něm prolínají slohy ze všech období od středověku a raného novověku až po moderní dobu. Historické jádro je obehnáno mohutným opevněním s několika branami.. K nejvýznamnějším památkám patří gotický dóm sv. Vavřince, náměstí Hauptmarkt s kostelem Panny Marie, radnicí a renesanční kašnou zvanou Krásná kašna, středověký Nassauský dům, historická budova sýpky (Mauthalle), gotický kostel sv. Marty s nádhernými okny, budova špitálu u řeky a samozřejmě mohutný císařský hrad. Historii a kulturu (nejen) Norimberka zachycují četná místní muzea. Je to především Germánské národní muzeum, které je považováno za největší německé kulturně-historické muzeum, dále Hradní muzeum, Palác umění, Městské muzeum, Kunsthalle, Dům Albrechta Dürera a také Muzeum hraček a Muzeum železnice. Naproti hlavnímu nádraží se nachází historická čtvrť řemeslníků, která je i dnes centrem uměleckých řemesel a výroby suvenýrů.

Norimberk proslul rovněž velkými vánočními trhy s tradicí dlouhou přes 400 let. Mezi mnoha pěknými adventními trhy jsou ty norimberské zdaleka nejnavštěvovanější a nejpopulárnější.